UNEA

Birleşmiş Milletler Çevre Programı: Birleşmiş Milletler çevre faaliyetlerini eş güdümleyen, gelişmekte olan ülkelere çevre politikaları konusunda yardımcı olan ve çevreye duyarlı kalkınma yöntemleri öneren BM içinde 1972'deki İnsan Çevresi üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı'nda kuruldu. Merkezi Nairobi, Kenya'dadır. UNEP'in yanında altı bölge ofisi ve çok sayıda ülke ofisi vardır.

BAŞLIKLAR:

-Deniz kirliliği ve aşırı plastik kullanımı.  

-ABD’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşmasından çekilmesinin olası etkileri.